Ontmoetings- en bezinningscentrum

Huize Elisabeth Denekamp

In het groen van het fraaie, ongerepte Twentse landschap
ligt naast het klooster Huize Elisabeth: het ontmoetings- en bezinningscentrum van de Zusters Franciscanessen van Denekamp. Op het terrein van de
St. Nicolaasstichting, in de volksmond ook wel het klooster
van Noord-Deurningen genoemd, vindt u een ideale locatie voor
het organiseren van één- en meerdaagse bijeenkomsten.