QuickMenu Save Document

Traject

Kennismakingsgesprek

Om een goed beeld te krijgen van de zorgvraag gaan we in gesprek met de zorgvrager, evt. wettelijk vertegenwoordiger en de persoon die doorverwezen heeft. Naast de inventarisatie van de zorgvraag is dit gesprek ook bedoeld om een gevoel over elkaar te krijgen. Is er sprake van een klik tussen zorgvrager en Maatman Zorggroep?

Intakeprocedure

Na een goed verlopen kennismakingsgesprek start de intakeprocedure. Hiervoor is een indicatie van het CIZ of gemeente nodig. Is er geen indicatie dan moet deze aangevraagd worden. Indien gewenst ondersteunen wij bij de aanvraag.

Persoonlijk gesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op de zorgvraag. Een medewerker van Maatman Zorggroep gaat persoonlijk in gesprek met de toekomstige cliënt, wettelijk vertegenwoordiger en/of de persoon die doorverwezen heeft. Deze gesprekken kunnen gescheiden plaatsvinden om een beter beeld te krijgen van de zorgvraag. Na het intakegesprek besluit de intakecommissie of wij de benodigde zorg kunnen leveren. Is dit het geval dan volgt een positief zorgbesluit. 

Duidelijke afspraken

Nadat de toekomstige cliënt de gestelde voorwaarden voor zorg goed heeft gekeurd volgen een zorgovereenkomst en een ondersteuningsplan. Hierin staan de competentiedoelen van de cliënt, de belemmerende factoren die aanwezig zijn en de acties en voorwaarden om deze doelen te realiseren. Het ondersteuningsplan wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.